Eerdere winnaars

2017

Bekijk de huidige Leraren van het Jaar.

2016

vlnr: Daisy Mertens, Joke de Jong, Anna Hinkema, Merel Brugman

Daisy Mertens (po)

Als leraar doet zij alles wat ertoe doet in de klas. De effectieve leertijd in de groep is optimaal. Daisy betrekt de leerlingen bij de inrichting van hun eigen leerproces en neemt daarbij een coachende rol aan. Daarom zijn zowel inzet als eigenaarschap bij haar kinderen hoog. Ze heeft hoge verwachting van de zelfstandigheid van de kinderen. Verder is ze reflectief en constant op zoek naar verbetering van het onderwijs. Een leerling zegt: “Juf Daisy stimuleert ons om elke les te evalueren met ons oogmaatje en verwacht hierbij dat we kritische vragen stellen aan elkaar. Hierop krijgen wij steeds feedback.”

Joke de Jong (vo)

Deze Leraar van het Jaar maakt niet alleen het verschil in het leven van leerlingen, ze geeft ook iedere leerling recht op zijn eigen ‘zijn’. Ze motiveert leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind leert in haar lessen ook de ander te accepteren en te respecteren in diens uniciteit. Joke is bevlogen en creatief. Bovendien actief op het gebied van onderwijsvernieuwingen en in staat om op alle niveaus over het onderwijs te praten. Door een onderzoekende houding worden niet alleen de leerlingen gestimuleerd, maar worden ook de collega’s in dit proces meegenomen.

Anna Hinkema (so)

Zowel leerlingen als collega’s zijn enthousiast over haar als leerkracht en als begeleider. Ze is gedreven om kennis en ervaring met betrekking tot het speciaal onderwijs te delen: “Ik begeleid leerlingen op weg naar de juiste bestemming en wil ervoor zorgen dat alle leerlingen een goede plek krijgen.” Anna werkt op een school met leerlingen die slechthorend zijn, een stoornis in de taalontwikkeling of in het autistisch spectrum hebben. Daarnaast is ze ook ambulant begeleider in het reguliere onderwijs, waar ze medewerkers begeleidt die een cluster-leerling in de groep hebben. Anna heeft echt passie voor de leerlingen.

Merel Brugman (mbo)

Merel spreekt jonge mensen zeker aan. Het thema waarop zij zich wil richten is de verbinding leggen tussen opleiding en werkveld, zodat studenten goed voorbereid zijn op de toekomst. Vakmanschap is belangrijk, maar lesgeven is ook een vak. En daar heb je bewezen skills voor nodig. Ze is ambitieus en wil graag doorgroeien in deze onderwijssector, maar ze wil de komende jaren ook blijven lesgeven. Als ambassadeur wil zij in ieder geval de verbinding met de opleiding behouden en studenten betrekken bij het ambassadeurschap. Trots, innovatief, creatief zijn kenmerken die Merel typeren.

2015

vlnr: Wouter Siebers, Rachel Baan, Lonneke Thijs, Diederick de Vries

Wouter Siebers (po)

Wouter Siebers werd Leraar van het Jaar voor het po vanwege de energie waarmee hij kansen creëert op zoek naar gezamenlijkheid. Hij heeft een duidelijke visie op onderwijs en op het belang van het sociaal emotioneel leren. Bovendien reflecteert deze leraar voortdurend en stelt hij zich ieder jaar een nieuw leerdoel, dat hij weet uit te dragen op het niveau van de klas, school en stichting.

Rachel Baan (vo)

De winnaar binnen het vo heeft een lesmethode wiskunde voor het vmbo ontwikkeld en ontwerpt lesmateriaal voor techniek, natuurkunde en informatica. Zij gelooft in het belang van het stellen van haalbare doelen en in het leren op basis van ervaring. Een leerling zien groeien of een leerling die leert door zelf te ontdekken, daar geniet Rachel van.

Lonneke Thijs (so)

Deze Leraar van het Jaar voor het so benadert leerlingen positief, gerelateerd aan hun onderwijsbehoefte en persoonlijke ontwikkeling. “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig”, is haar motto. Lonneke haalde twee masters, coacht collega’s en maakt zich sterk voor de startende leraar.

Diederick de Vries (mbo)

De winnaar binnen het mbo weet studenten in hun kracht te krijgen en te ondersteunen op hun ontdekkingsreis naar wie ze zijn en waar hun hart ligt. Hij heeft een groot en relevant netwerk opgebouwd, dat hij ook gebruikt voor andere sectoren binnen de school. Zijn motto: “Word de beste versie van jezelf.”

2014

vlnr: Femke Cools, Jasper Rijpma, Joke Lorist-Klappe, Marloes van der Meer

Femke Cools (po)

Het juryrapport over Femke: “Deze kandidaat heeft een goed oog voor wat kinderen beleven en nodig hebben. Een lerares van nu, die leerlingen de toekomst in helpt. Haar onderwijs is nooit af, want door te kijken naar haar leerlingen, naar haar collega’s en naar zichzelf probeert ze steeds weer nieuwe wegen te vinden om te inspireren en talenten uit kinderen en collega’s te halen. Als voorstander van ‘samen leren’ denkt ze goed na over het vak en hoe dit verder te ontwikkelen. Open, reflectief met visie en veel leerpotentieel zijn woorden die bij haar passen.”

Jasper Rijpma (vo)

Jasper Rijpma is de Leraar van het Jaar 2014 voortgezet onderwijs. Uit het juryrapport: “De jury is onder de indruk van de authentieke en inspirerende persoonlijkheid van deze kandidaat en de diepe persoonlijke motivatie om alles uit leerlingen te halen wat erin zit. Hij werkt op weloverwogen pedagogisch didactische wijze en combineert structuur en vrijheid op een hele goede manier. De vrijheid van de leerling staat voorop, maar de regie wordt in eigen hand gehouden. Samenwerking met collega’s staat hoog in het vaandel. Hij is ambitieus en innovatief in het streven om de beste lessen te geven. Reflecteren op eigen lesgeven is van groot belang. Altijd maatwerk. Hij inspireert leerlingen voor brede, maatschappelijke thema’s en stimuleert hun kritisch en creatief denkvermogen.”

Joke Lorist-Klappe (so)

Joke Lorist-Klappe is de Leraar van het Jaar 2014 speciaal onderwijs. Uit het juryrapport: “De winnares straalt een aanstekelijke passie uit en weet met veel gevoel voor humor het maximale uit leerlingen te halen. Ze gelooft in ‘blijven leren’ en is bezig met de opleiding Master SEN om haar leerlingen nog beter te kunnen ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. In het kader van passend onderwijs maakt ze zich sterk voor meer specialisatie en kennisuitwisseling met het regulier onderwijs, zodat overstappen van leerlingen tussen regulier en speciaal onderwijs beter verlopen. “Regulier als het kan en speciaal als het moet’ is daarbij haar motto.”

Marloes van der Meer (mbo)

Marloes van der Meer is de Leraar van het Jaar 2014 middelbaar beroepsonderwijs. Uit het juryrapport: “De keuze in het middelbaar beroepsonderwijs is gevallen op de leraar die zich onderscheidde door de enthousiaste manier waarop zij inspeelt op de belevingswereld van student en de manier waarop zij bij de lessen betrokken worden. De individuele ontwikkeling van studenten is leidend voor Marloes die er altijd van uitgaat dat studenten meer kunnen dan ze zelf denken. Ze gelooft in ‘empowerment’ van studenten en wil er altijd het maximale uithalen.”

2013

vlnr: Tingue Klapwijk, Rijan van Geene, Jan Willem van den Bos, Sara Albone

Tingue Klapwijk (po)

“Ik geloof dat ik nog nooit zo’n bijzonder jaar heb gehad! Sinds 5 oktober staat mijn leven in het teken van het ontmoeten van bijzondere personen, het leren kennen van nieuwe mensen, vertellen over hoe geweldig het is om ‘in’ de klas te staan en praten over hoe we het Nederlandse onderwijs nog beter kunnen maken. Ik heb ook ontzettend veel geleerd. Je gaat uitdagingen aan, moet soms een drempel over, leert je grenzen kennen en krijgt ontzettend veel kansen om van je te laten horen. Het is een kroon op mijn werk. Het heeft mij, maar vooral ook ‘mijn’ kinderen een enorme boost gegeven.”

Rijan van Geene (so)

“Ik heb dit jaar onderwijsland van een hele andere kant mogen meemaken. Hele interessante mensen ontmoet, mooie gesprekken gevoerd, mijn stem mogen laten horen, verre reizen gemaakt en…volop mogen praten over het mooiste beroep van de wereld: Leraar in het Speciaal Onderwijs!”

Jan Willem van den Bos (vo)

“De titel ‘Leraar van het Jaar 2013′ heeft mij heel veel gebracht. Mijn blik op het onderwijsveld is hierdoor enorm verruimd. Je doet veel persoonlijke contacten op die waardevol zijn tot in lengte van jaren. Prettig om te merken dat het docentschap er toe doet. Je kunt daadwerkelijk het verschil maken. Om dat een jaar lang uit te kunnen dragen heeft mij veel voldoening gegeven. Uit dit jaar blijkt nog meer hoe belangrijk het is om samen met je collega’s, docenten en schoolleiding, op te trekken voor het beste onderwijs. Onderwijs wat de leerlingen raakt!”

Sara Albone (mbo)

“Het is een hele bijzondere ervaring geweest om mbo Leraar van het Jaar te worden. Waar ik het meest dankbaar voor ben, is het verruimen van mijn onderwijsblik. De kans om van andere onderwijs disciplines te leren, bekende mensen uit het onderwijs te ontmoeten en me te verdiepen in regelgeving en onderwijsontwikkelingen. Ik had het niet willen missen en het zal een van de meest bijzondere jaren uit mijn leven blijven.”