Over Leraar van het Jaar

De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Jaarlijks kunnen leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren hun favoriete leraar opgeven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep.

Bekroning voor vakmanschap!

Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar maken. En leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. De verkiezing richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is dan ook een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel. De vier winnaars worden jaarlijks feestelijk bekendgemaakt tijdens de tweede dag van het Lerarencongres, in 2018 valt dat op zaterdag 6 oktober.

Winnaars Leraar van het Jaar 2017 - foto Fred Ernst
Volgt jouw kandidaat Christa, Tjeerd, Didy of Conrad op?

LerarenKamer

Alle leraren die ooit Leraar van het Jaar zijn geweest, hebben zich verenigd in de LerarenKamer. De LerarenKamer komt een aantal keer per jaar bijeen om kennis te delen en onderwijszaken te bespreken.

Dag van de Leraar

Op 5 oktober is het de Dag van de Leraar: een feestdag waarop alle leraren in het zonnetje worden gezet.
De verkiezing Leraar van het Jaar is ooit in het kader van de Dag van de Leraar opgezet.

Pagina delen