Over Leraar van het Jaar

Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar was: kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar maken.

De verkiezing bracht het leraarschap op een positieve manier in beeld. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is/was een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel. De vier winnaars werden jaarlijks feestelijk bekendgemaakt tijdens het Lerarencongres.

Winnaars Leraar van het Jaar 2017 - foto Fred Ernst
De laatste leraren van het jaar: Christa, Tjeerd, Didy en Conrad

LerarenKamer

Alle leraren die ooit Leraar van het Jaar zijn geweest, hebben zich verenigd in de LerarenKamer. De LerarenKamer komt een aantal keer per jaar bijeen om kennis te delen en onderwijszaken te bespreken.

Dag van de Leraar

Op 5 oktober is het de Dag van de Leraar: een feestdag waarop alle leraren in het zonnetje worden gezet.
De verkiezing Leraar van het Jaar is ooit in het kader van de Dag van de Leraar opgezet.