Jurytraject

Het jurytraject van de verkiezing Leraar van het Jaar bestaat uit twee (selectie-) rondes door de beroepsjury en één ronde door de vakjury. Je kunt al een vooraanmelding doen voor 2018.

Tot en met dinsdag 8 mei kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2018. Eind mei komt de beroepsjury, die bestaat uit 3 leraren po, 3 leraren so/vso, 4 leraren mbo en 3 leraren vo, bijeen. Per sector gaan de juryleden een dag lang aan de slag, om uit alle inzendingen een selectie te maken.

Eerste juryronde (mei)

Voor deze ronde moeten alle geselecteerde leraren (de genomineerden) twee opdrachten maken en hun kopieën van diploma’s en getuigschriften – die aantonen dat ze een bevoegde leraar zijn – opsturen. De beroepsjury, met als voorzitter Thea Nabring, kiest niet de beste leraren, maar leraren die hun passie uitdragen, die inspireren en die ambassadeur willen zijn van hun sector.

Opdracht 1: Film

Maak een kort filmpje van minimaal 2 en maximaal 6 minuten. Dit kan met je iPhone of smartphone. Wie ben jij als leraar? Wat moeten wij beslist van jou weten? Dus niet alleen shots van je klas of je leerlingen, maar vooral van jou, als leraar. Het gaat niet om de kwaliteit van het filmpje, maar om de inhoud! Let bij het opsturen van het filmpje op de volgende specificaties:

De filmpjes worden op een afgeschermd gedeelte van Vimeo geplaatst, waardoor ze dus niet openbaar toegankelijk zijn.

Opdracht 2: Motivatie

De genomineerde leraren schrijven een motivatie (maximaal 1 A4) over hoe zij hun rol als ambassadeur voor hun onderwijssector willen gaan vervullen, als zij tot Leraar van het Jaar verkozen worden.

Tweede juryronde (begin september)

Na de zomervakantie komt de jury opnieuw bij elkaar om de laatste drie genomineerden per sector te selecteren, op basis van de ingezonden materialen.

Derde juryronde (september)

Leraren die bij de laatste drie genomineerden van hun sector (po, so/vso, vo of mbo) horen, ontvangen een uitnodiging voor de vakjurydag (september). Op deze dag krijgen de genomineerden ‘s ochtends een mediatraining en vindt de laatste juryronde door de vakjury (mensen uit de sectorraden, vakbonden, LAKS etc.) plaats. De jury beoordeelt de leraren op basis van een korte presentatie (twee minuten pitch) en een interview. Over die pitch krijgen leraren ruim van tevoren bericht, zodat ze deze kunnen voorbereiden. Aan het einde van de dag maken de vakjuryleden een keuze voor de winnaars.

Finale

De winnaars van de verkiezing worden tijdens het Lerarencongres bekendgemaakt. De Leraren van het Jaar zijn dan een jaar lang ambassadeur van hun sector, waarbij ze hun inspiratie, innovatie en passie mogen uitdragen en delen met de rest van lesgevend Nederland. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief imago van het leraarschap en zorgt het ervoor dat de kwaliteit van de beroepsgroep bespreekbaar gemaakt wordt.