LerarenKamer

De LerarenKamer bestaat uit leraren die bij de landelijke verkiezing zijn verkozen tot Leraar van het Jaar. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies, maar initieert ook activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs en het beroep van leraar. De LerarenKamer komt een aantal keer per jaar bijeen om kennis te delen en onderwijszaken te bespreken. Passie voor het onderwijs en het beroep is wat hen bindt.

Bekijk LerarenKamer pagina