Jurytraject

Het jurytraject van de verkiezing Leraar van het Jaar bestaat uit twee (selectie-) rondes door de beroepsjury en één ronde door de vakjury.

Tot en met dinsdag 8 mei konden leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2018. Eind mei kwam de beroepsjury, die bestaat uit leraren po, so/vso, mbo en vo, bijeen. Per sector gingen de juryleden een dag lang aan de slag om uit alle inzendingen een selectie te maken.

Wegens omstandigheden duurt het iets langer voordat we de genomineerde leraren bekend kunnen maken. We hopen de kandidaten begin juni te informeren.

Eerste ronde (juni)

Nadat de kandidaten per sector, begin juni, bekend zijn gemaakt, gaan zij aan de slag met twee opdrachten: filmpje en motivatie. En sturen zij kopieën van diploma’s en getuigschriften – die aantonen dat ze een bevoegde leraar zijn – op. De beroepsjury, voorgezeten door Thea Nabring, kiest niet de ‘beste’ leraren maar leraren die passie uitdragen en inspireren. Ook moeten leraren ambassadeur kunnen/willen zijn voor hun sector én het leraarschap in het algemeen.

Opdracht 1: Film

Maak een kort filmpje van minimaal 2 en maximaal 6 minuten. Dit kan met je smartphone. Wie ben jij als leraar? Wat moet de jury beslist van jou weten? Maak dus niet alleen shots van je klas of je leerlingen maar vooral van jou, als leraar. Het gaat niet om de kwaliteit van het filmpje maar om de inhoud!

Stuur de video (niet groter zijn dan 2GB!) via WeTransfer naar: secretariaat@onderwijscooperatie.nl. De filmpjes worden op een afgeschermd gedeelte van Vimeo geplaatst, waardoor ze dus niet openbaar toegankelijk zijn.

Opdracht 2: Motivatie

De genomineerde leraren schrijven een motivatie (maximaal 1 A4) over hoe zij hun rol als ambassadeur voor hun onderwijssector willen gaan vervullen, als zij tot Leraar van het Jaar verkozen worden.

Tweede ronde (begin september)

Na de zomervakantie komt de jury opnieuw bij elkaar om de laatste drie genomineerden per sector te selecteren, op basis van de ingezonden materialen.

Derde ronde (september)

Leraren die bij de laatste drie genomineerden van hun sector (po, so/vso, vo of mbo) horen, ontvangen een uitnodiging voor de vakjurydag (september). Op deze dag krijgen de genomineerden een mediatraining en vindt de laatste juryronde door de vakjury (mensen uit de sectorraden, vakbonden, LAKS etc.) plaats. De jury beoordeelt de leraren op basis van een korte presentatie (twee minuten pitch) en een interview. Over die pitch krijgen leraren ruim van tevoren bericht, zodat ze deze kunnen voorbereiden. Aan het einde van de dag maken de vakjuryleden een keuze voor de winnaars.

Finale

De winnaars van de verkiezing worden tijdens het Lerarencongres bekendgemaakt. De Leraren van het Jaar zijn dan een jaar lang ambassadeur van hun sector, waarbij ze hun inspiratie, innovatie en passie mogen uitdragen en delen met de rest van lesgevend Nederland. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief imago van het leraarschap en zorgt het ervoor dat de kwaliteit van de beroepsgroep bespreekbaar gemaakt wordt.

Over de uitslag van de verkiezing wordt niet gecorrespondeerd.