Colomn de MBO Krant

Leerling of professional?

Volgens recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben mbo’ers om goed te kunnen functioneren in de toekomst niet genoeg aan alleen vakonderwijs, maar is voor blijvende inzetbaarheid meer aandacht nodig voor probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale vaardigheden. Vaardigheden die moeilijk te toetsen zijn en die vaak niet omschreven staan in een kwalificatiedossier. Ik onderschrijf het onderzoek van het SCP volledig en ben van mening dat deze vaardigheden essentieel zijn bij de vorming van jonge beroeps-professionals. Als onze studenten terugkomen van hun stageperiode zie ik dat ze deze competenties sterk hebben ontwikkeld. Mooi om te zien, maar eigenlijk ook jammer dat je daar als docent niet nauwer bij betrokken bent.

Met dit in mijn achterhoofd ben ik een aantal jaren geleden samenwerkingen aan gegaan met het bedrijfsleven. Toonaangevende bedrijven, waar mijn fotografie studenten enthousiast van werden, zijn benaderd. Er zijn afspraken gemaakt en er is gezocht naar opdrachten waarbij het vak als fotograaf goed naar voren komt en waarbij vakoverstijgend gewerkt kon worden. Geïntegreerde praktijkopdrachten waar bijvoorbeeld lessen Nederlands, bedrijfskunde en de fotografie gecombineerd konden worden.

De tweedejaars studenten koppelde ik een jaar lang 1 aan een journalist van De Gelderlander. Zij portretteerden korte interviews van bewoners uit de regio die daadwerkelijk elke week werden gepubliceerd in de krant. Ook mooi meegenomen dat ze dat al op hun CV kunnen zetten. Daarnaast werken wij samen met o.a. de Fotoweek, het Rijksmuseum en Fotofestival Naarden. Op locatie installeren studenten pop up fotostudio’s, waarna ze bijzondere portretten maken van bezoekers. Ze organiseren hierbij alles zelf. Het contact leggen wij, de rest regelen zij.

Niet alleen zagen wij de studenten groeien en enthousiast worden over het beroep dat ze gekozen hadden, ook zijn deze contacten van belang voor de opleiding geworden. Mijn netwerk is hierdoor uitgebreid met als bijkomend resultaat dat er gastlessen gegeven worden, het werkveld ons benaderd voor opdrachten en er nieuwe stageplekken zijn bijgekomen. De opleiding lijkt zo beter en vanzelfsprekender bij de beroepspraktijk aan te sluiten. Hoewel het ontwikkelen van deze werkvormen mij heel veel tijd kost – tijd die vaak niet op mijn jaartaak staat – plukken onze studenten er de vruchten van. Niet alleen zij, maar ook ik weet weer precies waar de focus op ligt in het werkveld en word door zowel bedrijven als studenten uitgedaagd om bestaande opdrachten los te laten en actueel, motiverend onderwijs te ontwikkelen. Dat ik daarvoor soms ’s avonds op pad moet, vind ik geen probleem. Dat verwachten we namelijk ook van onze fotografen.

Omdat het voor het mbo belangrijk is om startbekwame professionals af te leveren is samenwerking met het werkveld noodzakelijk. Docenten blijven op die manier zichzelf ontwikkelen en studenten krijgen serieuze uitdagingen waarbij ook andere zaken dan een goed cijfer halen een rol spelen. Het is super om te ervaren dat studenten zich dan gedragen als echte professionals, die kritisch kunnen denken, probleemoplossend vermogen bezitten en sociaal vaardig zijn.

Merel Brugman, fotograaf en docent ROC A12
Mbo-docent van het jaar 2016

Over de blogger

John Doe

Merel Brugman

ROC A12
Merel Brugman (1986) koos na de middelbare school voor de vakopleiding fotografie aan het ROC A12 in Ede. Tijdens deze opleiding liep zij een half jaar stage bij Pixel Foundry Photograp…

Plaats een reactie

Andere blogposts